Kontakt z redakcj± wybieram.tv

Informacje prasowe, zaproszenia itp. prosimy przesyłać na adres:

e-mail: redakcja@wybieram.tv
tel. +48 22 3781008
fax +48 22 2138835

Redakcja wybieram.tv
ul. Ogórkowa 42/4
04-998 Warszawa


W sprawie aktualizacji informacji udostępnionych na stronach wybieram.tv prosimy o kontakt z:

Mariusz Pałaszewski
e-mail: mariusz@wybieram.tv

W sprawach zwi±zanych z reklam±, promocj± prosimy o kontakt z:

Anna Obł±kowska
e-mail: anna@wybieram.tv
tel. +48 22 3781008

W sprawach zwi±zanych ze współprac± itp. prosimy o kontakt z:

Redaktor naczelny
Brygida Grölich
e-mail: brygida@wybieram.tv
tel. +48 22 3781008